Onze verhalen

Mijn liefde voor film
Mijn liefde voor film ontstond in PerĂº. Wij woonden daar met het gezin voor acht jaar omdat mijn ouders zendelingen waren. In deze blog vertel ik je meer over hoe het werk van mijn ouders me inspireerde om filmmaker te worden.